završni rad
Komparativna analiza inflacije u Republici Hrvatskoj i odabranim zemljama Europske unije u razdoblju od 2010. do 2015. godine

Tina Kristina Katava (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju