završni specijalistički
Marketing poštanskih usluga

Kovač Monika (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku