završni specijalistički
Utjecaj carine i carinskih usluga na ponašanje potrošača

Željko Hršak (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku