završni specijalistički
Operativni rizici u bankarstvu

Damir Svalina (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku