završni specijalistički
Marketinški aspekti mračnog turizma na primjeru grada Vukovara

Ivana Mujkić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku