završni specijalistički
Uloga menadžmenta u razvoju županije

Petar Lagator (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku