završni specijalistički
Motivacija kao komponenta upravljanja ljudskim potencijalima

Adriana Džinić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku