završni specijalistički
Uloga marketinga u razvoju novog turističkog proizvoda

Kristian Šustar (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing