završni specijalistički
Marketinški plan i strategija uvođenja craft piva na tržište

Melita Posavac (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing