završni specijalistički
Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke

Davor Kalinić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata