završni specijalistički
Internetski marketing graševine

Ljiljana Vajda-Mlinaček (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing