završni rad
Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave- Općina Kloštar Podravski

Danijel Maltarić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo