završni specijalistički
Poticanje poduzetništva kao oblik promocije razvojnih potencijala

Marolin Martin (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku