završni specijalistički
Financijsko organizacijska analiza Zavoda za hitnu medicinu u Republici Hrvatskoj

Slobodan Manović (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku