završni specijalistički
Strateški menadžment poslovnog sustava s posebnim osvrtom na primjenu jednostavnih softverskih rješenja u poslovanju

Saša Batinac (2006)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing