završni specijalistički
Upravljanje kvalitetom

Marijana Valentak (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku