završni specijalistički
Perspektive razvoja filmskog turizma u Hrvatskoj

Adriana Savi (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku