završni specijalistički
Utjecaj globalizacije na sportske događaje

Hrvoje Knežević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku