Rad nije dostupan
završni rad
Računovodstvo dugotrajne imovine na primjeru Thalassotherapije Crikvenica

Sara Mandekić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet