završni specijalistički
Primjena kontrolinga u vođenju agencijskog poslovanja u turizmu

Marta Drnjević (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet