završni specijalistički
Motivacija studenata prilikom upisa na visokoškolske institucije

Diana Ježina (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet