završni specijalistički
Komunikacija i zadovoljstvo: čimbenici od utjecaja na percepciju kvalitete studija na visokoškolskoj ustanovi

Ana Pecotić Šimunčić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet