Rad nije dostupan
završni rad
Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine na primjeru društva Jadrolinija d.d.

Nora Kalc (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet