završni specijalistički
Priključenje građevina na elektroenergetsku mrežu prema indikatorima Doing Business - primjer RH, zemalja EU i Jugoistočne Europe

Tomislav Poljak (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet