završni specijalistički
Energetska samodostatnost otoka
primjer otoka Krka

Žarko Erceg (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet