završni specijalistički
Uloga burzi električne energije u stvaranju unutarnjeg europskog tržišta električne energije

Ivana Jurčević (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet