završni specijalistički
Budžetiranje kapitala kao dio projektnog kontrolinga na primjeru poduzeća tekstilne industrije

Anja Mileusnić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet