završni specijalistički
E-marketing u funkciji unapređenja poslovanja poslovnih subjekata zdravstvenog turizma

Dario Antić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet