diplomski rad
Istraživanje tržišta u funkciji određivanja strateških smjernica rasta na primjeru poduzeća Plin VTC d.o.o.

Vlatka Lukačević (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet