završni specijalistički
Utjecaj troškova zakupa transportnih kapaciteta na fleksibilnost i efikasnost plinskog sustava

Petra Čulina (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet