završni specijalistički
Energetska efikasnost u nautičkom turizmu Hrvatske i izabranih mediteranskih zemalja

Ani Trstenjak (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet