završni specijalistički
Analiza isplativosti rada crpnih hidroelektrana u tržišnim uvjetima primjenom optimizacijske metode

Martina Mikulić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet