završni specijalistički
Vrednovanje akvizicije poduzeća i uloga kontrolinga u poslovnim kombinacijama

Ivan Ratkić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet