završni specijalistički
Promocija u funkciji uspješnosti poslovanja turističkih kampova

Dario Vodanović (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet