završni specijalistički
Utjecaj percipiranog rizika i osobina ličnosti na način prijenosa informacija

Matea Ferenčić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet