završni specijalistički
Računovodstvo i porezi u gospodarenju otpadom

Gordana Petrlić Badurina (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet