završni specijalistički
Uloga i sadržaj financijskog planiranja u upravljačkim procesima fakulteta

Vanja Tatalović (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet