završni specijalistički
Čimbenici utjecaja na etnocentrizam i potrošački etnocentrizam

Anić Ida (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet