Rad nije dostupan
završni specijalistički
Konsolidacija proračuna i financijskih izvještaja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Marijana Miletić Majnarić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet