Rad nije dostupan
završni specijalistički
Pozicioniranje inovativnog proizvoda na tržištu poslovne potrošnje

Kristina Pilko Demirkiran (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet