završni specijalistički
Operativni instrumenti kontrolinga u funkciji procesa odlučivanja proizvodnog poduzeća

Jelena Perko (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet