završni specijalistički
Nabava električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži

Sanja Gržinić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet