diplomski rad
Utjecaj unapređenja sustava upravljanja kvalitetom u hotelskom poduzeću

Monika Mandek (2017)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet