specijalistički diplomski stručni
Javno privatno partnerstvo u sektoru zdravstva u Republici Hrvatskoj - analiza stanja i perspektiva
Završni rad

Ines Sokol (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet