specijalistički diplomski stručni
PRIMJENJA ETIČKIH NAČELA U OBITELJSKOM SMJEŠTAJU OTOKA HVARA
Završni rad

Sanja Galiot (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet