diplomski rad
PROFILIRANJE TURISTA TROGIRSKOG PODRUĈJA POMOĆU METODA RUDARENJA PODATAKA
Diplomski rad

Denis Žderić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet