diplomski rad
PRIMJENJIVOST MARKOWITZEVOG MODELA NA HRVATSKOM TRŢIŠTU KAPITALA
Diplomski rad

RIna Listeš (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet