diplomski rad
USPOREDNI PRIKAZ VaR-a I CVaR-a U PROCJENI RIZIKA NA HRVATSKOM TRŢIŠTU KAPITALA
DIplomski rad

Lucija Erceg (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet