specijalistički diplomski stručni
Poslovna etika i društvena odgovornost hrvatskog brodara „Jadrolinija d.d.“
Završni rad

Goran Pavličević (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet