završni rad
ANALIZA RAZVIJENOSTI MENADŢERSKIH VJEŠTINA U OPG - TOKIĆ
Završni rad

Marijana Oršolić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet